Úvod » O našem klubu

Historie turistického pochodu "Kolem Fryšávky"

publikováno 03.01.2017


V r. 1983 začala TJ Sokol Jimramov a tur. kroužek při ZO SSM pořádat TP Kolem Fryšávky, a to na trasách 12, 25 a 35 km. Pochod se pořádal v letech 1983-1990, 1. roč. byl v So 18.6. a poslední v So 9.6. Následující tabulka podává přehled jednotlivých roč. TP; uveden je vždy roč., datum, trasa v km, celkový počet účastníků, nejstarší a nejmladší účastník na dané trase.

1. ročník

18.6.1983


 

Celkem:

12

25

35

20

19

12

51

František Kubík, 1945, Jimramov

František Vízner, 1908, Jimramov

Pavel Bím, 1920, Jimramov

Dita Švarcová, 1977, Jimramov

Silvie Jurková, 1970, Polička

Jaromír Jukl, 1966, Jimramov

2. ročník 16.6.1984


 

Celkem:

12

25

35

59

7

22

88

Blahomil Kučera, 1927, Tišnov

Jaroslav Pajkr, 1923, Jimramov

Jan Výmyslický, 1911, Černvír

Aleš Ptáček, 1982, Koníkov

Jaroslav Chromý, 1977, Polička

Jan Nykl, 1964, Jimramov

3. ročník 15.6.1985


 

Celkem:

12

25

35

48

24

8

80

Josef Rouchal, 1913, Svitavy

František Vízner, 1908, Jimramov

Josef Vašek, 1931, Jimramov

Radmil Dobiáš, 1984, Jimramov

Pavel Hegar, 1977, Polička

Štefan Tancoš, 1966, Jimramov

4. ročník

14.6.1986


 

Celkem:

12

25

35

21

34

16

71

Petr Jukl, 1945, Polička

Jarmila Daňhelová, 1923, Pardubice

Jaroslav Hamerník, 1919, Borová

Petr Jukl, 1980, Polička

Michala Dufková, 1978, Jimramov

Miroslav Horáček, 1962, Bukovany u Kyjova

5. ročník

13.6.1987


 

Celkem:

12

25

35

35

53

13

101

Vlasta Slouková, 1924, Nové Město n. Mor.

Josef Procházka, 1919, Jimramov

Zdeněk Šmejkal, 1936, Pardubice

Jiří Kraus, 1985, Nové Město na Moravě

Hana Navrátilová, 1980, Bystřice n. Pern.

Miroslav Bartoš, 1966, Jimramov

6. ročník

11.6.1988


 

Celkem:

12

25

35

52

23

21

96

Josef Procházka, 1919, Kopřivnice

Evžen Pucák, 1929, Brno

Jaroslav Hamerník, 1919, Borová

Jana Vlčková, 1985, Jimramov

Věra Pucáková, 1976, Brno

Miloslava Militká, 1972, Polička

7. ročník

10.6.1989


 

Celkem:

12

25

35

48

36

20

104

Josef Procházka, 1919, Jimramov

Lubomír Kučera, 1929, Dobřany

Miroslav Dušek, 1922, Kutná Hora

Alena Kozáková, 1988, Ostrava

Daniel Tylš, 1982, Jirkov

Filip Sedler, 1981, Jimramov

8. ročník

9.6.1990


 

Celkem:

12

25

35

30

11

13

54

Jaroslav Veselý, 1916, Polička

Vilém Mudrych, 1948, Sychotín

Josef Růžička, 1919, Žďár nad Sázavou

Jan Koza, 1989, Bystré

Roman Škorpík, 1979, Polička

Jitka Vlčková, 1976, Jimramov


 

Start a cíl TP byl od býv. koupaliště nebo z fotbalového hřiště. Trasy byly určeny takto:

 • 12 km: Jimramov - Prosička - Javorek - zříc. Skály - Nový Jimramov - Na Louži - Jimramov

 • 25 km: Jimramov - Prosička - Javorek - zříc. Skály - Pod Bohdalcem - Sněžné - Buchtův kopec - Daňkovice - Javorek - Na Louži - Jimramov

 • 35 km: Jimramov - Prosička - Javorek - zříc. hradu Skály - Pod Bohdalcem - Bohdalec - Odranec - Studnice - Pasecká skála - Kadov - Samotín - Dráteničky - Blatiny - Sněžné - Buchtův kopec - Daňkovice - Javorek - Na Louži - Jimramov

Kontroly byly umístěny na Prosičce (K1), na zříc. Skály (K2), Pasecké skále (K3), v Kadově (K4) a na Buchtově kopci (K5). Každý obdržel diplom. Na kontrolách nechybělo ani malé občerstvení v podobě chlebu se solí, čaje (někdy s rumem) atd. Někteří si jistě na své zážitky z TP dnes rádi vzpomenou. Celkem bylo uspořádáno 8 roč. TP. Jak už to bývá, začátky jsou vždy poznamenány menší účastí. Během let však našel své příznivce, a to nejen z Jimramova. A tak zatímco 1. roč. se zúčastnili převážně místní občané, v dalších přibývali i pochodníci z jiných míst. Mnozí by se jistě ve výčtu jmen na startovní listině našli. Vlivem změn ve společnosti po listopadu 1989 přestal být TP Kolem Fryšávky organizován.

Po obnovení činnosti KČT Jimramov v r. 2001 se uvažovalo, zda na tradici TP navázat. Po zralé úvaze bylo rozhodnuto zkusit TP uspořádat a poté rozhodnout, co dál. 1. roč. se konal 15.6.2002. Trasy byly stejné jako dříve, nově přibyla 6 km dlouhá trasa na Prosičku a zpět. Celkový počet účastníků byl 22. Nejstarším byl ing. B. Veselský (*1936) ze Žďáru n. S., nejmladším K. Petrová (*1998) z Unčína. Start a cíl byl na fotbalovém hřišti, obsazeny byly všechny kontroly. Účastníci obdrželi pamětní list. Za zmínku jistě stojí některé zážitky a dojmy z TP, které napsali zúčastnění turisté:

 • Nádherné počasí a překrásný výhled z Prosičky stál za tu námahu do kopce. Těšíme se na další pochod. - Michalovi z Hodíškova.

 • Vřelé díky za uspořádání takovéto akce, která je po absolvování velkým přínosem i pro obyvatele a rodáky z Vysočiny. - Ing. Veselský Bohumil, Žďár nad Sázavou

 • Pochod byl super, počasí překrásné, slivovice výborná (kontrola č. 1 - Prosička). Těším se za rok nashledanou. - Jirout J., Hradec Králové

1. roč. byl zhodnocen jako úspěšný, proto bylo rozhodnuto pokračovat dále. 2. roč. Proběhl 14.6.2003, celkem se jej zúčastnilo 34 turistů. Nejstarším účastníkem se stal J. Dobiáš (*1932) z Jimramova, nejmladším byla A. Petrová (*2001) z Unčína. Menším překvapením byla návštěva novinářů z Vysočiny, kteří přijeli napsat o pochodu článek. Navštívila nás redaktorka L. Mašová s fotografem O. Červeným. Článek vyšel v regionálním týdeníku 19.6.2003 pod názvem Turisté se vydali kolem Fryšávky. Účastníci dostali pamětní list, poprvé byly předány i drobné dárky pro nejstaršího a nejmladšího účastníka.

Třetího ročníku (12.6.2004) se zúčastnilo 54 turistů, z nichž 34 se vydalo na trasu 12 km. Nejstarším účastníkem byl J. Sanetrník (*1931) ze Smržic u Prostějova, nejmladším V. Gurová (*2001) z Přibyslavi. Oba dostali malé dárky a pamětní list, který obdrželi i ostatní zúčastnění. Z prezenční listiny plyne, že mj. se zúčastnili i členové odboru KČT Smržice u Prostějova. I v tomto roce turisté napsali své dojmy a zážitky, z nichž některé jsou citovány:

 • Bylo to prima, Štarkov super. Nádherná příroda, prima parta, dobří organizátoři. - Hudečková, Prostějov.

 • Za příjemný pochoďák okolím Fryšávky a skálu Prosičku, za pěkný den plný dojmů a nových zážitků děkují turisté z KČT Polička. - Škorpík Roman, rodina Broklova

 • Děkujeme za pěkný pochod. Dobře značený a pro nás z Hané zajímavá krajina. Turisté z KČT Smržice u Prostějova

4. roč. se za účasti 37 osob konal 11.6.2005. Nejstarším účastníkem byl J. Dobiáš (*1932), nejmladším E. Procházková (*1993), oba z Jimramova. Nejvzdálenějším účastníkem byl R. Kalců z Hustopečí u Brna. Na TP byly poprvé připraveny také 3 cyklotrasy v délkách 30, 50 a 70 km; o ty však zájem projeven nebyl. Drobné dárky a pamětní listy už byly tradicí. TP se kromě hojně zastoupeného Jimramova zúčastnila též řada lidí ze vzdálenějších míst, např. z Třebíče, Svitav, Ústí n. Orl., okolí Mor. Třebové aj. Zápis o zážitcích tentokrát zanechali jen turisté z odboru KČT Havlíčkův Brod:

 • Trasy pochodu byly dobře vybrány. Trasa 35 km, kterou jsme absolvovali, vedena přes všechny krásné vrcholy. A protože se povedlo počasí, celý pochod neměl chybu. Přejeme pořadatelům mnoho úspěchů při dalších akcích v tomto krásném kraji. - Za KČT Havlíčkův Brod: p. Kočí - předseda, pí. Břízová

5. roč. se uskutečnil 17.6.2006; k názvu přibyl dodatek Memoriál Jiřího Gutha – Jarkovského. Nejvíce osob se vydalo na 12 a 25 km, 7 osob absolvovalo 70 km dlouhou cyklotrasu. Nejstarším účastníkem byl ing. B. Veselský ze Žďáru . S., nejmladším O. Jung z Pardubic a nejvzdálenějším rodina Kalců z Hustopečí u Brna.

6. roč. se konal9.6.2007 za účasti 27 turistů. Převážná část osob zvolila trasu 25 km. Kromě jiných se zúčastnili také zástupci odboru KČT Hlinsko. Jimramov byl zastoupen jen „tradičním“ pochodníkem J. Pajkrem. Ze seznamu účastníků lze vyčíst, že TP se zúčastnil také Ital - Marco Scialpini (*1994) z Potenry P. Nejstarším účastníkem byl V. Kučera (*1941) z Kunčiny, nejmladším E. Nováková (*1999) z Poličky. Na trasu 70 km vyjel 1 cyklista. Z dojmů a zážitků:

 • Pochod i počasí bezvadné (až moc!). Do dalších ročníků přeji hodně pochodníků a krásné počasí. F. Slánský, Mor. Třebová.

 • K předešlé glose není co dodávat, naprosto souhlasím a podepisuji. Míra Kuchař.

 • Jsme též plní dojmů, moc děkujeme. Příště zase! Burešovi.

 • Vysočina je prostě nádherná. Pochod moc prima. Fialovi.

 • Krásné. Bohanesovi.

 • É stato molto bello. (Bylo to moc hezké). Marco Scialpini.

 

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Aktualita

Evropským stromem roku se stala Chudobínská borovice
V úterý 17. března 2020 byly vyhlášeny výsledky ankety Evropský strom roku 2019. Aknetu vyhrála Chudobínská borovice, která získala celkem 47226 hlasů. Více ...

Kalendář akcí

« 09 / 2021 »
Po Út St Čt So Ne
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Nejbližší akce

Anketa

Který z nabízených turistických cílů jste letos v létě u nás v regionu navštívili?

  Město Polička
6 (20,7%)

  Hrad Svojanov
1 (3,4%)

  Toulovcovy a Městské Maštale u Budislavi
0 (0,0%)

  Vyhlídkový bod Lucký vrch
2 (6,9%)

  Rozhledna Horní les
4 (13,8%)

  Přehrada Vír
8 (27,6%)

  Zámek a město Litomyšl
0 (0,0%)

  Město Svitavy a okolí
3 (10,3%)

  Jimramov a okolí
2 (6,9%)

  Žďárské vrchy
3 (10,3%)Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Astratex.cz - Svůdné spodní prádlo nejen pro vášnivé večery